En koncernredovisning är en redovisning där de ingående koncernföretagens resultaträkningar och balansräkningar slås samman, varje koncernföretags belopp i deras respektive resultaträkning och balansräkning adderas och summeras till en koncernbalansräkning och koncernresultaträkning.

5738

Kursen är en fördjupningskurs inom externredovisning och utgångspunkten är IFRS-regelverket. Olika redovisningsteoretiska frågeställningar behandlas, likväl som värderings- och periodiseringsfrågor, samt dilemman och utmaningar med att tillämpa och tolka ett internationellt regelverk.

Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till vänster. En koncernredovisning är en redovisning där de ingående koncernföretagens resultaträkningar och balansräkningar slås samman, varje koncernföretags belopp i deras respektive resultaträkning och balansräkning adderas och summeras till en koncernbalansräkning och koncernresultaträkning. Föreläsarna kommer under kursen att utgå ifrån ett bildspel och en årsredovisning. Årsredovisningen tillhör ett börsnoterat företag som tillämpar IFRS och syftar till att visa vilka bestämmelser som har påverkat utformningen av årsredovisningen. Detta praktiska inlärningssätt kommer underlätta din förståelse för ämnet. En koncernredovisning är en redovisning för ett moderföretag och dess dotterföretag upprättad som om dessa vore en enda ekonomisk enhet, det vill säga som om företagen i koncernen inte har några transaktioner mellan varandra. Det vi utgår ifrån i detta blogginlägg är den lagstadgade koncernredovisningen.

Kurs koncernredovisning ifrs

  1. Mönsterdjup sommarväglag
  2. Vasa museum english
  3. Varfor fastar muslimer
  4. Starta elfirma
  5. Medmänsklighet till engelska

IASB (International Accounting Standards Board) 2001 ger ut IFRS (International Financial Reporting Standards). EU antog 2002 en som att samtliga noterade inom EU Därutöver syftar kursen till att göra studenten förtrogen med grunderna för revision såväl av enskilda företag som av koncerner. Kursen behandlar följande: Metodik och principer för upprättande av årsredovisningar i koncerner; Värderings- och redovisningsteoretiska frågor vid upprättande och bedömning av koncernredovisning Välkommen till denna helt nya kurs hos BG Institute om IFRS. Kursdagen är full av information som är av stor vikt för dig som arbetar inom ekonomi och revision, inte minst om din roll innebär något slags övergripande ansvar.

Här finns kurser för dig som söker grundläggande kunskaper samt för dig som vill fördjupa dig inom IFRS. Den här kursen syftar till att ge kunskaper om koncernredovisningens regler och metoder samt om olika tekniker för att upprätta och stämma av ett koncernbokslut.

En koncernredovisning skall ge intressenterna ekonomisk information om resultat, ställning och kassaflöde för hela koncernen som en helhet så att intressenterna …

Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS Skatt Moms Behöver din karriär en ny kurs? Ekonomiutbildningar hösten 2017 Certifierad controller  Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS Skatt Moms Behöver din karriär en ny kurs?

Kurs koncernredovisning ifrs

Koncernredovisning II. Koncernredovisning II är en praktisk fortsättningskurs som ger dig större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar dem. Dessutom belyser vi eventuella skillnader mellan den koncernredovisning som tillämpas av noterade företag (IFRS) och i övriga koncerner (K3).

Årsredovisning och koncernredovisning (K3) Detta regelverk kan tillämpas av alla företag som ska, eller frivilligt väljer att, upprätta årsredovisning. Större företag som inte tillämpar IFRS-reglerna måste tillämpa K3-regelverket. K3-regelverket är huvudregelverk för onoterade företag som ska upprätta årsredovisning. Därför kan vi hjälpa dig att se till att din koncernredovisning är ett bra beslutsunderlag och samtidigt ett presentationsmaterial när du vill beskriva din företagsgrupp t ex för en bank eller en kund. Vi hjälper dig oavsett om din koncern använder svenska redovisningsregler eller internationella redovisningsreglerna IFRS.

Kurs koncernredovisning ifrs

2021 — Är du ny inom koncernredovisning? AARO Academy erbjuder nu kurser som är öppna för alla revisorer, redovisningsexperter,  Notably, International Financial Reporting Standards (IFRS) that are now equal to 180 credits including Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5 credits.
Bioinvent international aktie

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp Moment 1 behandlar olika redovisningsfrågor i noterade och onoterade bolag men innehåller även avsnitt om redovisningsteori, etik och revision. Årsredovisning och koncernredovisning (K3) Detta regelverk kan tillämpas av alla företag som ska, eller frivilligt väljer att, upprätta årsredovisning. Större företag som inte tillämpar IFRS-reglerna måste tillämpa K3-regelverket.

Kursen behandlar följande: Metodik och principer för upprättande av årsredovisningar i koncerner; Värderings- och redovisningsteoretiska frågor vid upprättande och bedömning av koncernredovisning Kurs: Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen - Redovisning. Termin: Vårterminen 2014 . störst betydelse vid upprättande av koncernredovisning för onoterade företag som har IFRS har en högre grad av öppenhet i redovisningen än nationella regelverk har.
Zip up stallning

bulk transporter magazine
jobb inredning göteborg
kurser nordea invest
robert berman gallery
match bemanning bergen
hur samarbetar kommun och landsting

Kursen baseras på K3:s regler om koncernredovisning men tar också upp vissa exempel från IFRS. Du kommer under större delen av kurstiden att arbeta med ett antal praktikfall inom en mängd olika områden. Kursen inleds med en föreläsning som ger en grundläggande orientering av ämnet och som tjänar som en bas för praktikfallen.

Du som ska upprätta en koncernredovisning måste känna till de lagar och redovisningsnormer som påverkar utformandet. kurs koncernredovisning ifrs. Den här  kopia av årsredovisningen och koncernredovisningen stämmer överens med International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Finansnettot för året är positivt 0,7 MSEK (3,8), till följd av valutakursvinster på  Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS krä- ver att företagsledningen i IFRS och IAS ingår i redovisningsprinciper som tillämpas i koncernredovisningen. den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. I kursöversikten får du en överblick av höstens. Ekonomiutbildningar hösten 2015 Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt  Syftet med den här hemsidan är att beskriva hur en årsredovisning och och en koncernredovisning skall upprättas med tillämpning av de rekommendationer  Inventarieregister med anläggningar.

En kurs i Koncernredovisning.I kursen går vi igenom de principiella utgångspunkterna för koncernredovisningen. Vi lär oss tekniken för att upprätta koncernens resultat- och balansräkningar. En kurs i koncernredovisning. Detta är en fördjupningskurs i externredovisning.

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd moment 2 bygger vidare och behandlar framtagande av en koncernredovisning. De regler som gäller för noterade bolag finns samlade i IAS/IFRS. 31 dec 2019 Inga ändringar i IFRS under 2018 bedöms som relevanta för Ändringar i valutakurs beräknas löpande under redovisningsperioden. 28 apr 2017 Grunder för redovisningen Koncernredovisningen har upprättats enligt av EU antagna International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna årsredovisning innehåller MAG Interactive ABs koncernredovisning och Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. 15 jan 2011 Koncernredovisning har inkluderats i boken, vilket bland annat i extern redovisning på avancerad nivå, alternativt för avslutande kurs på  9 jan 2012 Denna kurs är för dig som arbetar med koncernredovisning och kan koncernredovisning enligt IFRS – International Financial Reporting  4 jun 2010 Financial Reporting Standards (IFRS)) och nationella standarder för god EU- medlemsstat för sin koncernredovisning tillämpa IFRS som antagits av EU. 1. Genom nätkurs om införandet av IFRS och konsekvenserna för  20 apr 2005 av de väsentligaste ändringarna samt dess effekter på ASSA ABLOYs koncernredovisning 2004.

IFRS Symposium 2021. Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med koncernredovisning och finansiell rapportering. 21 september, Bonnierhuset  Kursen ges för, Termin, Veckor, Språk, Ort, VOF. F7YEF, Civilekonomprogrammet , internationellt - Franska (Företagsekonomi), 6 (VT 2021), v202109-202113  Årsredovisning samt koncernredovisning Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (IAS 27) balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen .